อาหารไทย พื้นบ้าน 4 ภาค กลาง ใต้ อีสาน ตะวันออก

อาหารไทย พื้นบ้าน

อาหารไทย พื้นบ้าน ภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งตามพื้นที่ของภูมิภาคในแต่ละจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ต่างๆ กัน ภาคกลางเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของสยามประเทศ ดินแดนแห่งที่ราบลุ่มแม่น้ำอันกว้างใหญ่และดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ ภาคใต้อยู่รอบคาบสมุทรอันดามันและอ่าวไทย ภาคเหนือเต็มไปด้วยภูเขาสูงและอากาศหนาวเย็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นที่ราบสูง กว้างใหญ่และมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน เช่น แม่น้ำโขง ทั้งหมดนี้แตกต่างกันในแง่ของภาษาและวัฒนธรรมเช่นกัน

อาหาร 4 ภาค กลาง จนถึงปี พ.ศ. 2463 การสื่อสารและการเดินทางได้พัฒนามากขึ้น ในอดีตใช้ช้างเป็นพาหนะเดินทางลำบากและใช้เวลาหลายสัปดาห์จากกรุงเทพฯ ดังนั้นประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละแห่งจึงยังคงเหมือนเดิม แต่ประเพณีการทำอาหารยังคงมีการแบ่งปัน

อาหาร ภาษาถิ่น 4 ภาค ซึ่งตระเวนไปตามสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทำให้ได้ประสบการณ์อาหารท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดที่แตกต่างกัน ทั้งสูตร รสชาติ และการตกแต่งร้านตามสไตล์แต่ละท้องถิ่น หากเป็นร้านอาหารในกรุงเทพฯ อาจได้เห็นอาหารหลากหลายจากมืออาชีพ นี่อาจจะเป็นอาหารเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคใต้

อาหาร 4 ภาค มี อะไร บ้าง สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ “อาหารไทย” ทำให้มีหลากหลายเมนู เพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การบริโภคอาหารก็ต้องเพิ่มขึ้นเช่นกัน บางครั้งมีร้านอาหารที่ให้บริการเป็นเมนูหลักของคนทั่วไป โดยเฉพาะในกรุงเทพจะเห็นร้านขายอาหารทั่วไป (หรือ a la carte) เกิดขึ้นมากมายทั้งโรงแรม บนถนนหรือแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้า

ประวัติ อาหาร ไทย 4 ภาค อาหารแต่ละภาค แต่ละจังหวัด จะมีสูตรการปรุงและรสชาติที่แตกต่างกันไป อย่างภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจำพวกแกงและอาหารทะเล ภาคเหนือจะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร ภาคอีสานมีอาหารคล้ายภาคเหนือ แต่รสชาติจัดจ้าน ส่วนภาคกลาง จะเป็นอาหารทั่วไปที่มีทั้งอาหารไทยและเทศ

 

ภาคกลาง อาหารไทย พื้นบ้าน

อาหารไทย พื้นบ้าน ภาคกลางถือได้ว่าเป็นภาคที่มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอื่นๆ ถือได้ว่าภาคกลางเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำลำคลอง หนองบึงมากมาย ภาคกลางจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของประเทศไม่ว่าจะเป็นการเกษตรและปศุสัตว์ วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารมีหลากหลาย

อาหาร ภาคกลางมีอะไรบ้าง อาหารภาคกลางเป็นการประดิษฐ์ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมจากหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน อินเดีย กัมพูชา พม่า เวียดนาม และประเทศจากตะวันตก เข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น แกงกะทิ อาหารประเภทแกงที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวฮินดูผัดโดยใช้กระทะและน้ำมันมาจากจีน ขนมทองหยิบทองหยอดได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่ง ดังนั้นอาหารภาคกลางจึงเป็นอาหารที่หลากหลายทั้งด้านการปรุงและรสชาติ อีกทั้งอาหารมักถูกคิดค้นให้มีรสชาติอร่อย ประณีต ตามแบบฉบับของราชสำนัก ตัวอย่างอาหาร เช่น ช่อม่วง จ่ามงกุฏ รวม ลูกชุบ ตะกร้าสีดา ทองหยิบ ข้าวแช่ ตลอดจนการแกะสลักผักและผลไม้อย่างวิจิตรงดงาม

อาหาร ประจํา ภาคกลาง ชาวไทยภาคกลางบริโภคข้าวเป็นหลัก การรับประทานอาหารแต่ละมื้อจัดเป็นสำรับพร้อมเครื่องเคียงมากมาย รสชาติของอาหารภาคกลางจะมีหลายรสรวมกัน ทั้งเปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของอาหารไม่ได้มาจากวัตถุดิบเพียงอย่างเดียว เช่น รสเปรี้ยวที่ใช้ประกอบอาหารอาจมาจากมะนาว มะขาม มะกรูด ตะลิงปลิง ส้มแขก และผลไม้บางชนิด เช่น มะดัน มะม่วง เป็นต้น

อาหารภาคกลาง ยอดนิยม การใช้เครื่องปรุงรสเปรี้ยวต่างๆ กัน จึงทำให้อาหารไทยภาคกลางมีหลากหลายประเภท เช่น ต้มยำ มะนาว ให้มีรสเปรี้ยว แต่ต้มโคล้งใช้น้ำมะขามเพื่อให้มีรสเปรี้ยวแทน นอกจากนี้ยังมีรสเค็ม ตั้งแต่น้ำปลา กะปิ รสขมจากพืชต่างๆ เช่น มะระ เป็นต้น และความเผ็ดร้อนจากพริกและเครื่องเทศ อาหารภาคกลาง เป็นอาหารที่มีครบทุกรส อาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักและนิยมบริโภคมากที่สุดล้วนเป็นอาหารภาคกลาง ไม่ว่าจะเป็น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ผัดไทย พะแนง ฯลฯ จึงทำให้อาหารภาคกลาง มีความโดดเด่นกว่าอาหารภาคอื่นๆ

 

อาหารภาคเหนือ

อาหารเหนือเชียงใหม่ ในอดีต ภาคเหนือของไทยเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนามาก่อน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่ ภายหลังชาวไทยได้อพยพลงมาทางใต้และก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย เพื่อเป็นเมืองหลวงของสยามหลังสมัยสุโขทัย แล้วตามด้วยอยุธยาและสุดท้ายคือกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบัน ในช่วงที่อาณาจักรแห่งนี้เรืองอำนาจได้แผ่ขยายอาณาเขตเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และผู้คนจากดินแดนต่างๆ อพยพมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแห่งนี้ โดยได้รับวัฒนธรรมที่หลากหลายจากชนชาติต่างๆ ในชีวิตประจำวันรวมถึงอาหาร

อาหาร ภาคเหนือ 30 ชนิด เนื่องจากทางภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นทำให้ผักสดกว่าจังหวัดอื่นๆ ทำให้ส่วนประกอบของอาหารทุกมื้อส่วนใหญ่เป็นผัก เป็นอาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ บางประเภทได้รับอิทธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่าและลาว ส่งผลให้อาหารพื้นเมืองหรืออาหารพื้นเมืองในบางแห่งอาจมีรสชาติที่แปลกออกไป วัฒนธรรมอาหารของภาคเหนือมีรากฐานมาจากบรรพบุรุษ อาหารส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ เช่น ของป่าหรือของที่เลี้ยงในบ้าน เช่น พืช ผัก และสัตว์ที่เลี้ยงเอง รวมทั้งอาหารตามฤดูกาล เช่น หน่อไม้ป่า เห็ดป่า เป็นต้น

อาหาร พื้นบ้าน ภาค เหนือ ชาวเหนือมีวัฒนธรรมการผลิตและบริโภคข้าวเหนียว จะปั้นข้าวเหนียวกินกับแกงหรือน้ำพริก โดยเฉพาะการรับประทานกับข้าวเหนียว ส้มตำ ซึ่งจะรู้จักกันดีในภาคเหนือและภาคอีสาน ชาวเหนือมี น้ำพริกหลายชนิด เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกน้ำปู๋ น้ำพริกน้ำปู๋ เป็นต้น ผักต่างๆ ที่ใช้จิ้มกินคู่กันส่วนใหญ่จะเป็นผักสดและผักนึ่ง สำหรับอาหารประเภทแกง เช่น แกงขนุน แกงแค แกงฮังเล แกงโฮะ แกงหน่อไม้ แกงอ่อม แกงผักหวาน แกงผักปัง แกงผักกาด ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอยไก่ เป็นต้น ขนุน , ส้มตำมะม่วง, ผักกาดส้ม, ข้าวจิ้น, ห่อหมก, หมูจุ่ม, ไส้อั่ว, ส้มหมก ฯลฯ

อาหารเหนือมีการจัดวางที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ในการรับประทานที่เรียกว่าขันโตก เพราะด้วยอุปนิสัยของชาวเหนือจะมีกริยาที่สง่างาม ส่งผลให้อาหารมีรสชาติดีและสมบูรณ์ อาหาร หวาน ภาคเหนือ

 

อาหารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อาหารอีสาน)

อาหารอีสาน พื้นบ้าน หรือเรียกกันติดปากว่า ภาคอีสาน เป็นชุมชนที่มีพื้นที่หลากหลายและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมการบริโภคของประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับคนไทยมากที่สุด เรียกว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้อง คนไทยบางเผ่าสืบเชื้อสายมาจากลาว พี่น้องชาวลาวบางส่วนยังคงอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาหารลาวเป็นที่นิยมมากและมีลักษณะไม่ต่างจากอาหารอีสาน ชาวลาวมีวัฒนธรรมการบริโภคที่เป็นมิตรและง่าย

อาหารภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ชาวอีสานอาศัยและทำมาหากินตามสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นถิ่น เช่น ตั้งชุมชนริมฝั่งแม่น้ำหรือหนองน้ำเพื่อทำไร่ทำนา หาอาหารจากแม่น้ำ เช่น กุ้ง หอย ปลา ปู กบ เขียด สำหรับผู้ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาและป่าเขาเหมาะที่จะดำรงชีพด้วยอาหารป่า ล่าเห็ด ผึ้ง เป็นต้น ชาวอีสานมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย กินได้ไม่อั้นอาหารพื้นบ้านอีสานส่วนใหญ่รสจัด เค็มเปรี้ยวรู้จักนำสิ่งต่าง ๆ มาดัดแปลงเป็นอาหารพื้นบ้าน อาหารอีสานทุกมื้อมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก และเนื้อสัตว์ เช่น ปลา เนื้อวัว หรือเนื้อควาย แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

อาหารตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องปรุงอาหารอีสานที่สำคัญที่แทบจะขาดไม่ได้ในทุกครัวเรือน คือ ปลาแดก ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของบรรพบุรุษชาวอีสาน ถ้าจะบอกว่าชาวอีสานทุกครัวเรือนต้องมีปลาร้าติดครัวก็คงไม่ผิด ปลาร้าสามารถนำมาเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารได้ทุกประเภท เหมือนคนไทยภาคกลางใช้น้ำปลา ซึ่งปลาร้า นอกจากจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของอาหารแล้ว ปลาร้า เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบในการปรุงรสอาหาร ที่ทำให้รู้จักทั่วไทยไปทั่วโลก เรียกว่า “ส้มตำ” เป็นภาษากลางที่ใช้กันทั่วไป แต่ถ้าเป็นคนอีสานจะเรียกว่า ตำบักหุ่ง หรือ ส้มตำ ส้มตำอีสานมีผักและผลไม้หลากหลาย ทานได้ทุกอย่าง เช่น ส้มตำถั่วฝักยาว ตำกล้วยดิบ ส้มตำหัวปลี ส้มตำมะยม ลูกยอ ตำมะขาม ตำสับปะรด ตำมะขาม ตำมะม่วง เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปแต่โดยรวมแล้วจะเน้นรสจัดและเน้นรสเปรี้ยว

อาหารอีสาน ขอนแก่น วิธีการปรุงอาหารพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นของภาคอีสานมีลักษณะที่แตกต่างกันและสอดคล้องกับธรรมชาติและทรัพยากรอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเลือกวิธีการปรุงอาหาร ที่เหมาะสมกับชนิดของวัตถุดิบและถูกปากถูกใจผู้บริโภค สำหรับชาวจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ มีวิธีทำง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีรสชาติที่แตกต่างกันไป ชาวบ้านมีวิธีการทำอาหารเพื่อบริโภคในชีวิตประจำวัน อาหารดังกล่าวจัดอยู่ใน “ปา” (ภาชนะหรือภาชนะ) ทำด้วยหวาย ไม้ไผ่ หรือวัสดุอื่น ๆ ซึ่งมีลักษณะกลมและขนาดจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัว กินกับข้าวเหนียว ชื่ออาหารอีสานหรือกับข้าวเรียกตามชนิดของวัตถุดิบที่ใช้ทำ หรือผู้ปรุงอาหาร (ไม่ได้ตั้งชื่อตามวิธีการปรุง)

อาหารอีสาน อร่อยๆ อาหารพื้นเมืองหลายชนิดนิยมรับประทานกับข้าวคั่วและข้าวบือ อาหารที่นิยมรับประทานกับข้าวครัว ได้แก่ ลาบ ก้อย ซุป แกงอ้อม (บางครอบครัว) ส่วนข้าวบือนิยมใส่หน่อไม้และแกงอ่อม เพื่อให้อาหารมีเนื้อสัมผัสที่ดี ความสม่ำเสมอของน้ำซุปที่เหมาะสม เมื่อทำข้าวเหนียวจิ้มจะติดข้าวเหนียวทำให้มีรสชาติดีขึ้น

 

ภาคใต้

อาหารไทย พื้นบ้าน อาหารใต้รสชาติเผ็ดร้อน ความเผ็ดและกลิ่นฉุนของเครื่องเทศเป็นเพราะวัฒนธรรมอาหารพื้นเมืองทางใต้นี้เหมาะกับสภาพอากาศและสุขภาพเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาคใต้มีสภาพอากาศร้อนชื้น ทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้น อาหารพื้นบ้านส่วนใหญ่ที่รับประทานเข้าไป จะมีรสเผ็ด ทำให้ร่างกายอบอุ่นและช่วยป้องกันการเจ็บป่วยได้อีกด้วย

อาหารภาคใต้ ง่ายๆ อาหารใต้เป็นอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นและชอบใส่เครื่องเทศมาก โดยเฉพาะขมิ้นชัน เพื่อดับกลิ่นคาวของอาหารทะเล เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ชาวใต้ชอบกินผักกับอาหารแทบทุกชนิด เพื่อช่วยลดความเผ็ด ผักที่นิยมกิน ได้แก่ สะตอ กระถิน ถั่วฝักยาว ถั่วพู แตงกวา แตง ซึ่งประกอบด้วยเครื่องต่างๆ มากมาย ตั้งแต่มะพร้าวขูดคั่ว กุ้งแห้งป่น ตะไคร้ ใบมะกรูด ดอกดาหลา ถั่วฝักยาว ใบชะพลู ส้มโอ ถั่วงอก แตงกวา มะนาว ฯลฯ เมนูเด่นคือแกงไตปลารสเข้มข้น ในหน่อไม้ ถั่วฝักยาว ฟักทอง มันเทศ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ มะเขือเปราะ มะเขือเปราะ หรือนำมาคั่ว ซึ่งเป็นน้ำพริกที่จิ้มกับผัก เช่น หัวปลี สะตอ ตั๊กแตน เลียง หน่อกระถิน มะเขือ เป็นต้น

อาหารภาคใต้ที่นิยม ภาคใต้เป็นภาคที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลมากที่สุด ลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล ผู้คนที่อาศัยอยู่ในผืนดินบริเวณนี้นิยมตกปลา เพราะมีทรัพยากรมากมายในทะเลเมื่ออาศัยอยู่ริมทะเล อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทะเล อาหารหลักในการดำรงชีวิตคืออาหารทะเล เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวใต้เกี่ยวข้องกับทะเล เมื่อออกทะเลไปหาอาหารมากเกินกว่าจะกินได้หมดในมื้อเดียว ชาวภาคใต้จึงนำอาหารจากทะเลมาถนอมอาหาร เช่น ส้มกุ้ง ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กุ้ง ซึ่งจะมีสีเขียว เมื่อนำมาทำ ส้มกุ้ง สีจะออกแดง. และเปรี้ยว การทำกุ้งส้มนั้นนำกุ้งไปหมักกับเกลือ น้ำตาลทรายโดยหมักไว้ประมาณ 7 วันจนได้รสเปรี้ยว จึงนำมาทำเป็นอาหารได้.

 

บทความที่เกี่ยวข้อง